ul. Jana Pawła II 15/12, Gliwice kontakt@psycholog-gliwice.com

Czy wystarczy w wyszukiwarce internetowej wpisać psycholog gliwice, by znaleźć odpowiedniego psychoterapeutę?

Psychologia i psychoterapia są stosunkowo młodymi naukami. Obie stoją w służbie człowiekowi.

Mają pomagaćumożliwiać rozwój, wykorzystywanie potencjału jak również zapobiegać rozprzestrzenianiu się patologicznych, nieporządnych zjawisk.
Nie zawsze się tak dzieje. Historia pełna jest przykładów, nadużywania, wykorzystanie wiedzy o mechanizmach psychicznych i naturze ludzkiej – przeciw niej. Chociażby handel, reklama, wywieranie wpływu w polityce. Psychologia – jest na narzędziem to jak będzie wykorzystana zależy od tego w czyich rękach będzie używana. Dlatego tak ważna uchwalanie w końcu ustawy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty. Nie wyeliminuje z pewnością wszystkich osób nie nadających się do tych zawodów lub działających z premedytacją. Pozwoli jednaj na szybsze wykrywanie zaburzonych terapeutów czy psychologów nastawionych bezwzględnie na zysk.

W obecnych czasach, ważne przy wyborze terapeuty, psychologa jest weryfikacja jego kompetencji. Najłatwiej jest kierować się certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Psychologicznego. Osoby, które po wielu latach szkoleń, pracy nad sobą, staży i nauki pod superwizją z pewnością dysponują rzetelną wiedzą i konkretnymi umiejętnościami.

Gabinecie Psychoterapii w GliwicachAnna Kaźmierczyk, posiada certyfikat SNP PTP, nr. 554. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, młodzieży, terapię rodzinną i małżeńską.