ul. Jana Pawła II 15/12, Gliwice kontakt@psycholog-gliwice.com

Dowiedz się czym się  różni psycholog od psychoterapeuty, psychologa klinicznego i psychiatry.

Aktualnie wiele osób poszukuje pomocy specjalistów, korzysta z Internetu próbując dotrzeć do właściwej osoby. Mnogość nazw i specjalizacji może powodować zamęt. Często osoby źle trafią lub same nie wiedzą, który profesjonalista byłby odpowiedni w konkretnej sytuacji.

W poszukiwaniu pomocy możesz najczęściej możesz spotkać:

 • Psychologa
 • Psychologa klinicznego
 • Psychoterapeutę
 • Certyfikowanego psychoterapeutę
 • Psychiatrę

Aby właściwie wybrać, warto wiedzieć czym różnią się specjaliści, jakie mają kompetencję jakiej pomocy mogę udzielić.

Psycholog a psycholog kliniczny

Psychologiem jest osoba, która ukończyła psychologiczne studia magisterskie. Psycholodzy często piszą na swoich stronnych internetowych: „psycholog ze specjalizacją kliniczną, psycholog kliniczny”. Specjalizacja kliniczna a właściwie specjalność jest to fakultatywny przedmiot w trakcie studiów psychologicznych, na ostatnich 2 latach.  Studenci wybierają jedną główną i jedną dodatkową specjalizację (specjalizacja kliniczna, zdrowia i choroby, managerska – i inne). Z tego obszaru piszą także pracę magisterską.

Aby móc się nazywać psychologiem klinicznym, należy ukończyć specjalizację – w trybie studiów podyplomowych – trwającą 4 lata, można porównać ją do specjalizacji lekarskiej. Osoby, które ukończyły tylko studia magisterskie, nie są więc psychologami klinicznymi ani nie posiadają specjalizacji klinicznej.

Jak psycholog może pomóc:

 • Rozmową
 • Poradą
 • Wsparciem, zrozumieniem
 • Diagnozą sytuacji
 • Wskazaniem właściwych rozwiązań (psychoterapia – gdzie, farmakoterapia, doradztwo psychologiczne)

Psycholog a psychoterapeuta

Najpierw postaram się wyjaśnić różnicę między tymi pojęciami.  Są to dwa różne zawody.

Psycholog jest to osoba, która skończyła 5 letnie studia magisterskie, posiada dyplom  mgr psychologii. To właściwe tyle. Po studiach psychologicznych wolno zajmować wiele stanowisk i pracować w wielu branżach. Można pracować w szkole (psycholog szkolny), w szpitalach, przychodniach, fundacjach, organizacjach, domach dziecka (wiele innych możliwości)  oraz zajmować się pomocą w różnych obszarach. Można również pracować w korporacjach, agencjach reklamowych, rekrutacyjnych, dużych i małych firmach – wszędzie, gdzie potrzebny jest psycholog.

Psychoterapeuta jest to osoba, która ukończyła studia magisterskie – niekoniecznie psychologiczne, a następnie ukończyła 4-5 letnie szkolenie podyplomowe z wybranego nurtu terapeutycznego. Po ukończeniu kursu, swoją pracę należy poddawać regularnej superrewizji i zmierzać do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Dopiero on daje prawo – samodzielnego prowadzenia psychoterapii. W Polsce procedurę weryfikacyjną prowadzą dwa Stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Różnią się one nieco wymogami koniecznymi do uzyskania certyfikatu, w obu jednak – po wypełnieniu innych warunków (psychoterapia własna, wiele godzin pracy pod superrewizją, staże, pisemne prace dotyczące prowadzonych terapii) zdaje się egzamin przed komisją. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się tytuł certyfikowanego psychoterapeuty i prawo do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.

Ponieważ w Polsce nie ma ustawy o zawodzie psychologa, nie ma żadnej formalnej weryfikacji posiadanych uprawnień. Każdy może nazwać siebie psychoterapeutą i wykonywać ten zawód.

Jak psychoterapeuta może pomóc:

 • Rozmową, wsparciem, zrozumieniem
 • Pomocą w poukładaniu „bałaganu w głowie i emocjach”,
 • Poznaniu przyczyn obecnych problemów
 • Wypracowaniu innych sposobów radzenie sobie z trudnościami
 • Zaakceptowaniu siebie i innych
 • Odnalezieniu swoich mocnych stron i swojej siły

Psycholog a psychiatra

Psychiatra jest lekarzem, więc tylko on może wypisywać recepty oraz zwolnienia z pracy. Psychiatra nie zajmuje się psychoterapią – rozmowy z nim mają dostarczyć informacji o stanie zdrowia w celu zdiagnozowania i zaplanowania sposobu leczenia. Leczenie oznacza tu farmakoterapię. Często lekarze psychiatrzy oprócz lub zamiast farmakoterapii zalecają psychoterapię – którą powinien prowadzić psychoterapeuta.

Jak psychiatra może pomóc:

 • Krótką rozmową
 • Diagnozą
 • Odpowiednimi lekami
 • Skierowaniem na psychoterapię

Przed wybraniem specjalisty warto przeanalizować własne oczekiwania ale także kompetencje i uprawnienia osoby, do której chcemy się wybrać.