ul. Jana Pawła II 15/12, Gliwice kontakt@psycholog-gliwice.com

Konflikty w relacjach – jak sobie radzić

Emocje wyzwalane w naszych relacjach z innymi osobami należą do najsilniej doświadczanych przez nas emocji w życiu. Każdy z nas przejawia potrzeby i cele odmienne od potrzeb i celów innych osób. Często również, pomimo najlepszych intencji, mylnie rozumiemy innych lub jesteśmy mylnie przez nich oceniani. Tak powstają konflikty wywołujące bardzo intensywne uczucia. Każdy z nas dysponuje własnymi sposobami radzenia sobie z nimi, opartymi na naszych wcześniejszych doświadczeniach życiowych. Niektórzy unikają konfliktów za wszelką cenę i podporządkowują się innym ludziom, inni gotowi są w każdej chwili na kłótnię i walkę o swoje racje. Jeszcze inni unikają otwartych konfliktów ale „po cichu „dążą i doprowadzają do realizacji swoich potrzeb.
Niezależnie od strategii warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż konflikt stanowi po prostu element każdej relacji.
Konflikt w relacjach międzyludzkich jest czymś nieuchronnym. Chociaż nie jest łatwo nad nim zapanować, warto przyswoić sobie umiejętności, które pomogą nam w rozwiązywaniu sporów i nieporozumień.

Sposoby rozwiązywania konfliktów

Aby skutecznie radzić sobie z konfliktami warto pamiętać o następujących zasadach:

  • Zajmować się konfliktami gdy do nich dochodzi, nie unikać ich
  • Dokonać refleksji pod własnym nastawieniem wewnętrznym oraz nastawieniem drugiej osoby, jednakowo traktować potrzeby swoje jak i drugiej strony
  • Być obecnym i skupiać się na tu i teraz, nie koncentrować się na krzywdach z przeszłości ani potencjalnych negatywnych skutkach
  • Zwracać uwagę na to co komunikuje druga osoba, zarówno w sposób werbalny jak i niewerbalny
  • Regulować własne myśli, uczucia, oczekiwania aby utrzymać względny spokój
  • Być świadomym odmiennych punktów widzenia, potrzeb, pragnień raz szanować je wszystkie
  • Mówić i zachowywać się z szacunkiem, komunikować własne potrzeby z asertywnością, bez uciekania się do gróźb, kar czy zawstydzania innych
  • Skłonność do kompromisów uwzględniających potrzeby nasze i innych osób.

 

Jeśli nasze doświadczenia lub przekonania mówią, że inni nas krzywdzą, ignorują, chcą wykorzystać lub zdradzić – bardzo trudno będzie zastosować powyższe wskazania. Jak więc to zrobić?
Jednym z najważniejszych sposobów radzenia sobie z konfliktami relacyjnymi jest umiejętność analizowania prawdopodobnych motywacji i intencji drugiej osoby. Ważne jest także aby analizować własne reakcje, w te które szkodzą lub zakłócają w rozwiązywaniu konfliktów.

W przypadku odrzucenia lub wstydu najczęstszą i naturalną reakcją jest okazanie gniewu, złości. Często po prostu pragniemy zaatakować kogoś słownie (a nawet fizycznie) aby zmusić do wycofania się lub poddania się. Obraźliwe, krzywdzące lub zawstydzające zachowania nasilają jedynie konflikty relacyjne i osłabiają poczucie zaufania. Wtedy należy wczuć się w tą część naszej osobowości, która przeżywa intensywne poczucie krzywdy i wściekłości. Doświadczenie kontaktu z własnymi emocjami to krok w stronę uspokojenia się. Jednocześnie musimy wyrażać swoje emocje i myśli ale w kontrolowany i przez nas akceptowany sposób. Im częściej „ćwiczymy” taki sposób bycia w konflikcie tym więcej zyskujemy kontroli nad reakcjami wybuchowymi lub krzywdzącymi zrachowaniami bierno-agresywnymi takimi jak: „ciche dni”, dąsanie się, powstrzymywanie się od okazywania miłości lub inne metody karania drugiej osoby.

Jeśli wiemy, że określone sytuacje mogą wyzwolić konflikt, zadbajmy z wyprzedzeniem aby w spokojny, bezpieczny sposób omówić je lub jeśli to niemożliwe wycofać się z sytuacji.

Dzięki temu będziemy zdolni do zrozumienia i okazania empatii. Im częściej traktujemy innych tak, jak sami pragnęlibyśmy być traktowani, tym większe prawdopodobieństwo budowania przez nas lepszych relacji.