ul. Jana Pawła II 15/12, Gliwice kontakt@psycholog-gliwice.com
Czym jest fomo

Czym jest fomo

FOMO, czyli lęk przed byciem offline – dlaczego boimy się wykluczenia z internetowego uczestnictwa Czy potrafimy funkcjonować bez telefonu? Czy możemy sobie wyobrazić swój dzień, tydzień bez telefonu? Być może wiele osób zadeklaruje – że oczywiście tak.  Czy...
Jak radzić sobie z konfliktami

Jak radzić sobie z konfliktami

Konflikty w relacjach – jak sobie radzić Emocje wyzwalane w naszych relacjach z innymi osobami należą do najsilniej doświadczanych przez nas emocji w życiu. Każdy z nas przejawia potrzeby i cele odmienne od potrzeb i celów innych osób. Często również, pomimo...
Zdrada w pracy

Zdrada w pracy

Współczesny związek: źródło szczęścia czy cierpienia? Każdy pragnie miłości. Chcemy kochać  być kochani. Zakochanie sprawia, że czujemy się wspaniale. Bycie wybranym przez osobę, którą sami wybraliśmy to podstawa budowania intymności. Wybieramy się od nowa każdego...
Seks, płeć, transseksualizm

Seks, płeć, transseksualizm

Czym jest seksualność człowieka? W różnych kulturach, przez większą część historii ludzkości pojawia się związek między seksualnością a prokreacją. Mimo zmieniających się zwyczajów, postaw, zachowań a nawet prawa – które ma na celu kontrolować sposoby wyrażania...
O emocjach

O emocjach

Emocje – czym są Emocje stanowią podstawę naszego funkcjonowania są jedną z podstawowych część nas jako ludzi. Obecne są u wszystkich niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, wykształcenia, inteligencji, statusu społecznego, wykonywanego zawodu, pochodzenia,...