ul. Jana Pawła II 15/12, Gliwice kontakt@psycholog-gliwice.com

Z punktu widzenia psychoterapeutów, jest to rzemiosło, konkretna umiejętność.

Z punktu widzenia pacjenta, jest to magiczna, nieco tajemnicza wiedza, dar, dzięki którym wybrane jednostki mają pomagać innym. Jest wielu dobrych fachowców i wielu kiepskich. Nie wszystkim zawsze można pomóc, jednak najważniejsza jest właściwa postawa psychologa prowadzącego psychoterapię. Ważna jest świadomość własnej ułomność i stałe korzystanie z superwizji (nawet po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty).

Psychoterapia to wspólny wysiłek terapeuty i klienta w celu zrozumienia źródła problemów i znalezienia sposób ich rozwiązania. To proces wewnętrznej zmiany siebie na którą składają się: zmiana sposób patrzenia na siebie, świat, ludzi, zmiana przekonań i sposobu myślenia będącego źródłem cierpienia, niepowodzenia w podejmowanych działaniach. To zmiana sposobu rozumienia reguł rządzących Twoim życiem, wpływu jaki na nie masz i jaki mają inni. To zrozumienie i akceptacja swoich emocji, uczuć, postaw. To uzyskanie wewnętrznego spokoju, pewności siebie i wiary w ludzi. I jeszcze wiele innych – zależnych od osoby i problemu z którym się zgłasza.