drzewo Ĺźycia

Oferuję pomoc dla: edukacyjnego problemy, kryzysy, agresji i samookaleczenia, przemoc, molestowanie dzieci, żałoba, rozwód, choroby psychicznej, zaburzeń odżywiania i innych.

Proponowane formy terapii:

  • terapia rodzinna ,
  • psychoterapia indywidualna dorosłych,
  • terapia małżeństw i par,
  • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży,
  • grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych.

CENNIK

Sesja psychoterapii osoby indywidualnej120 zł
Sesja psychoterapii małżeńskiej170 zł
Sesja psychoterapii rodzinnej170 zł